kyocera-fotokopi-servisi

Servis Talep Formu Gönderin

Yapılan araştırmalar doküman baskı ve kopyalama maliyetinin, kurumların en önemli gider kalemlerinden birini oluşturduğunu göstermektedir. Ancak çok az kurumun dokümantasyon maliyetlerini takip ettiği, kullandıkları yada satın alacakları ürünlerin Toplam Sahip Olma Maliyeti (TSM) hakkında fazla fikir sahibi olmadığı görülmektedir. Ürünlerin direkt (görünen) ve dolaylı (görünmeyen) maliyetlerinin tamamını içeren TSM bilgisine sahip olmadan kurumların dokümantasyon maliyetlerini düşürmesi yada kontrol altında tutabilmesi mümkün değildir. TSM’yi oluşturan maliyet kategorileri;

Donanım
Ürünün ilk satınalma maliyeti ve daha sonra ürünü geliştirmek için yapılacak ek yatırım maliyetleri (bellek arttırımı, sabit disk takılması, network kartı takılması vs. gibi)

Yazılım
Ürünle ilgili yazılımların, varsa, lisans ve yazılım sürüm yükseltme maliyetleri

Sarf Malzemeleri
Ürüne ait kağıt, toner, drum, bakım kiti gibi sarf malzemelerinin maliyetleri

Yönetim
Ürünün Kurulum, konfigurasyon, uzaktan erişim ve yönetim maliyetleri

Alt Yapı
Ürünün nerelere koyulacağının planlanması, kaplayacağı alanın ve kullanacağı elektriğin maliyeti

İş Kaybı
Kullanıcıların kullanım ve bakım amaçlı eğitimi, ürünün performansından ve çalışmamasından kaynaklanan iş kaybı maliyetleri

Destek
Ürünün garanti süresi, bakım anlaşması bedeli ve yardım masası maliyetleri

Finans
Ürünü satın almanın getirdiği finansal yük.

Ürün başına düşen kullanıcı miktarı, kişisel yada grup kullanım amaçlı ürünler kullanılması, kullanılan ürünlerdeki farklı marka, model ve teknoloji sayısı, ürünlerin yaşı, sarf malzemelerin satınalma ve stoklama yöntemleri kurumların dokümantasyon maliyetlerini etkileyen çok önemli unsurlardır.

Kurumlar, tüm bu detaylı bilgileri toparlayıp analiz etme konusunda, dokümantasyon çözümleri alanında uzman firmalarla işbirliği ve Sayfabaşı Maliyet Anlaşması yaparak maliyetlerini kolay bir şekilde düşürme yada kontrol altında tutabilme imkanına sahip olabilirler.