Teknik Servis

Servis Talep Formu Gönderin Yapılan araştırmalar doküman baskı ve kopyalama maliyetinin, kurumların en önemli gider kalemlerinden birini oluşturduğunu göstermektedir. Ancak çok az kurumun dokümantasyon maliyetlerini takip ettiği, kullandıkları yada satın alacakları ürünlerin Toplam Sahip Olma Maliyeti (TSM) hakkında fazla fikir sahibi olmadığı görülmektedir. Ürünlerin direkt (görünen) ve dolaylı (görünmeyen) maliyetlerinin tamamını içeren TSM bilgisine sahip […]